lista dig

Att lista sig på vår vårdenhet är enkelt. Det finns egentligen 2 olika alternativ.

  1. Alternativ 1 är att Du enkelt via 1177:s E-tjänster loggar in och där gör Ditt vårdval direkt på nätet.
  2. Alternativ 2 är att följa länken till Vårdvalsblanketten. Skriv ut den, fyll i, och skicka den till oss eller kom förbi på Kustvägen 120 och lämna den!